Pré-Puppyles

Mag u binnenkort een puppy gaan verwelkomen en wilt u weten hoe de eerste weken aan te pakken vanuit de gedachte, ‘wat is het beste voor de pup?‘. Dan is deze pré-puppyles ideaal.


Het draait hier om een omgangsvorm vanuit hondenwelzijn. U krijgt inzicht hoe invulling te geven aan de eerste weken vanuit de ‘pijlers’, verbinding, veiligheid en dichtbij de natuur van de hond blijven.


Van heel veel pups wordt helaas nog steeds (vaak onbewust) veel te veel verwacht als net al het vertrouwde uit hun leven is weggevallen. Dit zorgt voor veel stress. Een start maken waarbij ingespeeld wordt op het bieden van een goede overgang en voorzien in de behoeften van de pup staat centraal. Dit is dus een ‘andere wind’ in een hondenwereld waarin het veelal nog steeds draait om een honden volledig naar de hand te zetten. We gaan voorbij aan allerlei nog vaak gebruikte regeltjes/ ‘gewoontes’ en aan ‘omdat het zo hoort’ / ‘bijna iedereen het zo doet’. Veel van dergelijke gewoontes zijn niet meer van deze tijd en gaan meestal volledig voorbij aan de behoeften, natuur en het welzijn van de hond.

We bespreken enorm veel onderwerpen. Te veel om allemaal op te noemen. Hieronder toch een aantal punten om een idee te krijgen:

Pré-Puppyles

 • Voorbereidingen in huis
 • De bezoeken bij de pup/ bij de fokker. Wat is hierin van belang en waar kan u op letten.
 • Het beste rondom het ophalen van de pup
 • Wat staat u te wachten
 • Waar het nu echt om draait vanaf het moment u de pup in uw armen meeneemt naar huis. De behoeften.
 • Introductie thuis
 • De eerste nacht(en)
 • Wat de eerste week juist wel te doen en wat beter nog niet
 • Het hoe en wat rondom een bench en puppyren
 • Begeleiding zindelijkheid
 • Socialisatie
 • Communicatie

Daarbij krijgt u een mapje waar alle informatie (en meer) nog eens duidelijk in beschreven staat. U krijgt zoveel informatie in korte tijd dat het fijn is om na ons gesprek nog eens op uw gemak alles na te lezen.

De pré-puppyles doen we idealiter een aantal weken voordat de pup in huis komt, maar kan ook korter op de komst van de pup plaatsvinden.

Een ‘andere’ benadering in het opvoeden en begeleiden van een pup. Het welzijn van de pup staat voorop. Zie voor uitgebreide informatie over mijn werkwijze/visie de pagina Werkwijze onder het kopje Hondenschool.

Menu