Een bench?

The Great Crate Debate

Posted on april 4, 2017 by ROUSSEAS
Stephanie Rousseau, Steph’s Dog Training, Dublin


Deze vertaling is deels Google Translate en deels vrij vertaald door Annemiek v.d. Bemt.

Het grote bench ‘debat’

Toen ik besloot dit artikel te schrijven, was het niet zonder enige mate van schroom. Ik herinner me de vrees die ik voel wanneer ik klanten vertel dat ik het opsluiten in benches niet goedkeur. Ik voel me ongerust omdat ik verwacht weerstand te ondervinden en ik wil mijn klanten niet van me vervreemden. Desalniettemin is het een kwestie die naar mijn mening bijzonder relevant is.

Momenteel is het opsluiten van honden in benches zeer gebruikelijk. In een gemiddelde puppyklas verwacht ik dat minimaal 3 van de 4 aanwezige puppy’s al ‘bench getraind’ zijn of nog ‘benchtraining’ ondergaan. Ik begrijp dat mensen hun honden niet in de bench doen om wreed te zijn. Ook begrijp ik dat er veel mensen zijn die denken dat honden van hun bench houden en dat een hond in een bench zetten hem een veilig gevoel geeft.
Ik ben echter heel sterk van mening dat het urenlang opsluiten van een hond in een kooi onnodig en onvriendelijk is. En dat geen enkel dier ooit graag in een kooi opgesloten zit. Daar zei ik het!

In onze samenleving hebben zich bepaalde ideeën/overtuigingen geschetst rondom het houden van honden in benches, wat het gebruik ervan ‘goedpraat’. We spreken van ‘benches’ en ‘holen’ in plaats van ‘kooien’. Wanneer we echter een ander dier in een kooi zien opsluiten, zien we het over het algemeen niet als een hol of een bench! We zien gewoon een dier opgesloten in een kooi en beroofd van vrijheid. Ter vergelijking: in Zweden en Finland verbiedt de wetgeving het houden van honden in benches, behalve voor reisdoeleinden. Zelfs dan moeten ze elke 2-3 uur worden uitgelaten. De meeste puppy’s die ik hier in het VK ontmoet (en veel volwassen honden) zitten ‘s nachts minstens 8-10 uur in kooien/benches.
Mensen vertellen me vaak dat ze hun honden niet in de bench stoppen … behalve ‘s nachts – dit vertegenwoordigt nog steeds bijna de helft van hun leven!
Velen worden ook in kooien gestopt als hun mensen overdag weg zijn. Deze honden zitten dan overdag (ook) 8-10 uur in de bench en gaan dan ergens in het midden wandelen met een ‘hondenuitlater’.

De problemen van honden in benches opsluiten zijn talrijk, maar een van de problemen is dat ze natuurlijk gedrag remmen. De Wet Dierenwelzijn erkent de behoefte van een dier om in een geschikte omgeving te worden gehuisvest en om normale gedragspatronen te kunnen vertonen. Het kooien van een hond ontzegt hem van nature de mogelijkheid om normale gedragspatronen te vertonen, zoals het doen van de ‘behoeften’, vrij kunnen bewegen en de mogelijkheid om met anderen om te gaan.

Plassen en poepen

Een van de meest voorkomende toepassingen voor een bench is de zindelijkheidstraining. In deze situatie wordt de bench gebruikt om opzettelijk te voorkomen dat een hond het normale gedrag van plassen en poepen vertoont. Het idee is dat een hond niet in zijn slaapgedeelte plast en poept.

Dus je hebt mogelijk een hond die dringend moet plassen of poepen en geconfronteerd wordt met de keuze om het op te houden, zonder te weten hoelang, of zijn bed te bevuilen en er naast/ in te moeten liggen. Dit is bijzonder wreed in het geval van een puppy, die simpelweg niet (voldoende) de fysieke controle heeft om het ‘op te houden’.

Bovendien kunnen honden die door opsluiting gedwongen worden om hun slaapgedeelte te bevuilen, uiteindelijk hun instinct om schoon te zijn in hun woonruimte overschrijven, wat langdurige zindelijkheidstraining veroorzaakt!

Bewegingsvrijheid

Veel benches (vaak om zindelijkheidstraining te vergemakkelijken) zijn net groot genoeg voor de hond om op te staan, om te draaien en in te gaan liggen.

Hoewel er in het VK geen beperkingen gelden voor het kooien van een hond, zijn er richtlijnen voor het huisvesten van proefdieren. Hoewel ik het verschrikkelijk vind om dieren in laboratoria te houden, vind ik de vergelijking met bijvoorbeeld laboratorium-Beagles interessant. De richtlijnen rond de huisvesting van laboratorium-Beagles geeft hen meer ruimte en vrijheid om normaal gedrag te vertonen dan de benches waar ‘onze’ honden in gestopt worden.

De National Institutes of Health-gids voor de verzorging en het gebruik van laboratoriumdieren beveelt aan dat honden kennels, uitlopen of rennen hebben in plaats van kooien. De ruimterichtlijnen suggereren 8ft 2 per hond.

Langdurig beperken van beweging kan ook nadelige gevolgen hebben voor de gezondheid van een hond. Bij mensen kan urenlang zittend verschillende gezondheidsproblemen veroorzaken: gewrichts- en spierpijn, depressie en angst, en zelfs vroegtijdig overlijden. Ik weet zeker dat hetzelfde geldt voor honden.

Ontnemen van sociaal contact:

Honden zijn sociale wezens en vooral puppy’s hebben een ontwikkelingsbehoefte aan langdurig sociaal contact. Vanaf de geboorte zijn puppy’s geprogrammeerd om naar de warmte van hun moeder en nestgenoten te trekken. Als puppy’s voor het eerst mee naar huis worden genomen, brengen ze hun eerste nacht vaak geïsoleerd en alleen door in een kooi, weg van familieleden. Omdat honden een sociale soort zijn, bevelen de bovengenoemde richtlijnen van de National Institutes of Health voor proefdieren aan dat ze in paren of groepen worden gehuisvest. Het isoleren van een hond in een kooi staat haaks op hun behoefte aan sociaal contact.

Honden van alle leeftijden zijn ook sociale slapers en het hen ontnemen van de mogelijkheid om met hun sociale groep te slapen, kan een bijdragende factor zijn voor het ontwikkelen van gedragsproblemen.

Bovendien zijn honden meerfasige slapers, dus gedwongen worden om 8-10 uur op één plek te slapen, gaat in tegen hun natuurlijke slaapgedrag. Ze kunnen zich niet verplaatsen, strekken of een nieuwe slaapplek vinden zoals ze zouden kunnen als ze de vrijheid zouden krijgen om dat te doen. Lees hier meer over honden en slaap.

Thermorugulatie (reguleren lichaamstemperatuur)

Honden transpireren niet om hun lichaamstemperatuur te reguleren zoals mensen dat doen. Ze verlagen hun temperatuur door te hijgen en door op koele oppervlakken te gaan liggen. De meeste benches die ik zie, hebben een vloer bedekt met een kleed/mandje en / of plasmatten, waardoor een hond geen koele grond heeft om op te liggen als hij te warm wordt.

Misvattingen

Er zijn veel misvattingen over benches. Veel mensen die het gebruik van benches verheerlijken, beweren dat de bench een ‘hol’ is voor de hond. Honden zijn in feite geen holbewoners! En zelfs als ze dat wel waren, zouden ze nooit in een hol worden opgesloten!

Benches worden vaak gebruikt om verlatingsangst bij honden aan te pakken. Uit een onderzoek bleek echter dat, in tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, het opsluiten van een hond de angst niet vermindert. Puppy’s die werden vastgehouden (alleen of met een nestgenoot) waren driemaal reactiever dan degenen die dat niet waren. Een andere studie toonde aan dat langdurige of overmatige opsluiting in een bench een negatief effect kan hebben op het sociale gedrag van een anders goed gesocialiseerde pup.

Als uw hond last heeft van verlatingsangst en bijgevolg destructief gedrag vertoont, kan het opsluiten in een kooi ervoor zorgen dat uw deurkozijnen niet worden gekauwd of dat uw vloer vuil wordt. Wat het niet zal doen, is ervoor zorgen dat uw hond zich beter voelt of de oorzaak van zijn angst aanpakken.

Al te vaak worden benches een middel om gedragsproblemen te beheersen in plaats van te behandelen. Benches zijn erg handig voor mensen, omdat ze bepaald gedrag kunnen remmen. Veel mensen denken dat een hond, eenmaal opgesloten in een bench, zal ‘ontspannen’. Het feit dat ze niet actief vechten tegen hun opsluiting, betekent echter niet dat ze zich beter voelen – in dierentuinen en circussen zien we dieren niet routinematig worstelen om te ontsnappen. Bij honden kan het proces van ‘benchtraining’ in wezen een staat van aangeleerde hulpeloosheid creëren, wanneer ze, net als dieren in andere vormen van gevangenschap, niet langer proberen te ontsnappen, omdat ze hebben geleerd dat worstelen hun situatie niet verbetert.

Een veilige ruimte?

Een veilige ruimte betekent keuzes hebben. Een veilige plek is alleen een veilige plek als de hond kan kiezen wanneer hij naar binnen gaat en wanneer hij naar buiten gaat. Als een hond ergens is opgesloten zonder kans op ontsnapping, is hij niet veilig, ze zitten vast.

OPLOSSINGEN EN ALTERNATIEVEN

In plaats van uw hond op te sluiten in een kooi, probeert u het volgende:

  • Zorg voor toegang tot de tuin of waar u maar wilt dat uw hond regelmatig naar het toilet gaat. Beloon succesvolle momenten en negeer het wanneer de pup niet op de juiste plek plast/poept! Zindelijkheidstraining kan wat tijd kosten, maar honden zijn van nature schone wezens en het is niet nodig om ze op te sluiten in een kooi om ze te trainen;
  • Zorg voor voldoende kauwsnacks op ‘voedselbasis’ voor uw hond. Dit kan een lange weg afleggen om te voorkomen dat ze op minder geschikte voorwerpen kauwen. Het zal ook helpen stress te verminderen en ze bezig te houden;
  • Berg alles op wat u niet wilt dat uw hond vernietigt;
  • Gebruik een babyhekje of een andere barrière om uw hond uit de buurt van het huis te houden waar er gevaren zijn, of die u nog niet alleen kunt vertrouwen;
  • Als uw hond last heeft van verlatingsangst, zal het opsluiten in een kooi de angst alleen maar verergeren. Uw hond kan worden uitgeschakeld en heeft minder manieren om zijn angst te vertonen, maar hij zal nog steeds hetzelfde voelen. Roep in plaats daarvan de hulp in van een hondengedragstherapeut om te werken aan het verminderen van zijn stress en hem te leren omgaan met alleen zijn.

Foto van traphekjes.nl

 

Foto van pasopshop.nl

Ik hoop dat dit nuttig is geweest. Uiteindelijk ligt de kern van de zaak in de vraag ‘Wat is het beste voor mijn hond?’ in plaats van ‘Wat is het beste voor mij?’. Het beantwoorden van de eerste zal je wegleiden van de bench, wat zorgt voor een gelukkige hond en een gelukkig mens!